Marketagent
Vitajte v našom aktuálnom prieskume.

Ktoré z nasledujúcich možností podľa vás predstavujú najzávažnejšie problémy v súčasnom svete? Vyberte maximálne 3 problémy.
Energetická kríza
Nedostatok pitnej vody a potravín
(Občianske) vojny
Sociálna nerovnosť
Chudoba
Globálna ekonomická a finančná kríza
Nárast populácie
Klimatické zmeny
Nezamestnanosť
Migrácia
Terorizmus
Šírenie infekčných ochorení (COVID-19, HIV, atď.)
Ničenie prírody (odlesňovanie atď.)
Žiadna z uvedených možností
© 2000 - 2022 Marketagent